Ronde Tafel 97, Westland

Wie zijn wij


De Ronde Tafel Westland is een serviceclub voor mannen tussen de 25 en 40 jaar die wonen en/of werken in Westland. Centraal staan het bevorderen van onderlinge vriendschap, het veelvuldig uitwisselen van kennis, ervaringen en meningen welke bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden, hierbij rekening houdend met en iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging eerbiedigend. 

Naast de vriendschap is het steeds leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk. Met de diverse service-projecten onderhoudt Ronde Tafel Westland een grote maatschappelijke betrokkenheid met de regio. 

Historie


De bakermat van de Nederlandsche Tafelronde ligt in Norwich, Engeland, waar Louis Marchesi in 1927 het initiatief tot oprichting van de eerste 'Round Table' nam. De Nederlandsche Tafel nam de Engelse statuten en reglementen over, maar ook het beeldmerk van de Ronde Tafel van King Arthur; de Ronde Tafel, dus zonder tafelhoofd en met alleen gelijken aan de tafel. Om het nationale karakter van de Nederlandsche Tafelronde tot uitdrukking te brengen werd het Engelse insigne in onze nationale kleuren gevat. De geschiedenis van de Tafelronde in Nederland gaat terug tot 1935; Service-club Ronde Tafel Westland werd op 29 oktober 1966 opgericht als 97e landelijke afdeling (district IX) en beleeft dit jaar zijn 50 jarig jubileum. 

Adopt - Adapt - Improve


Het motto ‘Adopt – Adapt – Improve’ is ontleend aan de rede waarmee de toenmalige Prins van Wales (de latere Koning Edward VIII) in 1927 de Britse industrietentoonstelling opende. Hij zei letterlijk: 

“The young business and professional men of this country must get together round the table, adopt methods that have proved so sound in the past, adapt them to the changing needs of the time and whenever possible improve them.”

Missie Nederlandsche Tafelronde


Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;

Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;

Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;

Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.

Contact

Stichting Ronde Tafel 97, Westland